pannels in grass

Hakkımızda

Smart Holding'in Türkiye'de ki çözüm ortağı Çankaya Güneş Enerji Sistemleri; Smart Enerjinin EPC sorumluluğunu  üstlendiği GES projelerinde ana firmanın ''konusunda  uzmanlaşmış kadroları ile birlikte''  enerji santral inşaatlarının saha tanziminden başlamak üzere kolon montajı, çelik konstrüksiyon montajı, elektrik altyapı işleri, panel montaj işlerini zamanında, arzu edilen kalitede, maksimum enerji üretimine imkan verecek şekilde organize etmektedir.
 

Firmamıza ait kadrolar  güneş sektöründe uzmanlaşmış ve etkin-ekonomik çözümler üretmekte, yatırımcı firma ve üstleniciye her türlü desteği sağlayarak sorunsuz GES sahaları inşa etmektedir. Bu tecrübeleri son yıllarda giderek yaygınlaşan çatı GES uygulamarına da yansıtmakta ve ülkemizin enerji ihtiyacına katkı sunmaya devam etmektedir.
 

Yerel ya da küresel ölçek de, küçük ya da büyük, şahıs veya firma farketmeksizin bu alanda yatırım yapmak isteyen iş insanları ile  çalışmaya alışkınız. Sıra dışı kalite firmamızın temelini oluşturmakla kalmaz, hangi malzemelerin satın alınacağından üretim süresinin maksimum olabilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesine kadar her aşamada yatırımcı ile kol kola çalışma disiplinimiz sürmektedir..

 

Rekabetçi bir alanda hizmet verdiğimizi unutmaksızın, giderek artan yatırım maliyetlerini minumuma indirecek yol ve yöntemleri araştırarak ve sahada uygulamaya sokarak, kaliteden asla taviz vermeksizin çalışmalarımızı sürdürmekte ''bizim başarımızın yatırımcının güvencesi olduğunu'' hep aklımızda tutarak faliyetlere devam etmekteyiz.   
 

Özelliklerimiz

Var Olan En Yüksek Teknoloji

Yeşile Saygılı
Çevre Dostu

Uluslararası  Kalite Yönetim Sistemi

En Modern Araç Parkı

Min Maliyet/Max Kar

Uzman Personel
Danışmanlık

çankaya_logo_


Gelin hep beraber; enerjinin ne kadar önemli oluğunun farkına varalım.
Gelin hep beraber; kalkınmanın ve medeniyetin yolunun enerjiden geçtiğini bir kez daha tekrar edelim.
Gelin hep beraber; enerjiyi çoğaltıp ucuzlamasını sağlayarak maliyetleri azaltalım.

Gelin hep beraber; enerji üretimi için ithalata ayrılan kaynakları daha öncelikli ihtiyaçlara yönlendirelim.
Gelin hep beraber; yerli enerji üretim miktarlarını arttıralım.

Gelin hep beraber; çorak ve kurak arazilerimizi değerlendirelim.
Gelin hep beraber; sanayicimize, çiftçimize, köylümüze, esnafımıza ve hane halkımıza ucuz enerji sağlayalım. 

Gelin hep beraber; memleketimizin bütün dağları ve ovalarını, bütün köyleri ve kasabalarını, bütün şehir ve yollarını aydınlatalım.

Gelin hep beraber; fosil yakıtlarının kullanımını minumuma indirelim.

Gelin hep beraber; geçen yüzyılların teknolojilerinden vazgeçelim.

Gelin hep beraber; gelin hep beraber doğayı koruyalım, yeşili çocuklarımıza armağan edelim.

Gelin hep beraber; hepimizin çatısına kendi enerji santralimizi kuralım, bağımlılıktan kurtulalım.

Gelin hep beraber; gelecek kuşaklarımıza zengin ve müreffeh bir ülke bırakalım.

Gelin hep beraber; ülkemizi aydınlatalım. 
Gelin hep beraber; ülkemize hizmete devam edelim.

Metin ÇANKAYA
Genel Müdür/İnşaat Mühendisi

  • LinkedIn Sosyal Simge